Angry Lion

Angry Lion15000 VNĐ

Hành động

4 lượt

Yêu thích

Một năm mới lại đến và cũng là lúc tai họa đang đến gần. Con quỉ Nian năm nào cũng quấy nhiễu ngôi làng của bạn giờ đã dùng phép thuật để kiểm soát con sư tử bảo hộ của làng và khiến nó quay lại tấn công bạn. Hãy nhặt những thanh pháo lên và ném vào con sư tử. Mạng sống của cả gia đình đang trông cậy vào bạn.
Để tải game soạn tin: TD 1083002 gửi 6794
Để gửi tặng game soạn tin: TD 1083002 <SĐT người nhận> gửi 6794
MotorolaC257, MotorolaC380, MotorolaC381, MotorolaC390, MotorolaC650, MotorolaC698, MotorolaC975, MotorolaC980, MotorolaE1, MotorolaE375, MotorolaE390, MotorolaE398, MotorolaE770, MotorolaE815, MotorolaK1, MotorolaL7, MotorolaL9, MotorolaMPX220, MotorolaV180, MotorolaV220, MotorolaV3, MotorolaV300, MotorolaV303, MotorolaV360, MotorolaV3i, MotorolaV400, MotorolaV525, MotorolaV535, MotorolaV550, MotorolaV551, MotorolaV555, MotorolaV600, MotorolaV620, MotorolaV635, MotorolaV80, MotorolaV975, MotorolaV980, MotorolaZ3, Nokia1680c, Nokia2355, Nokia2600c, Nokia2630, Nokia2650, Nokia2652, Nokia2660, Nokia2680s, Nokia2760, Nokia2865, Nokia2865i, Nokia3100, Nokia3105, Nokia3108, Nokia3109, Nokia3110, Nokia3110c, Nokia3120, Nokia3152, Nokia3155, Nokia3155i, Nokia3200, Nokia3205, Nokia3220, Nokia3230, Nokia3250, Nokia3300, Nokia3500c, Nokia3555, Nokia3600, Nokia3620, Nokia3650, Nokia3660, Nokia5070, Nokia5100, Nokia5140, Nokia5140I, Nokia5200, Nokia6020, Nokia6021, Nokia6030, Nokia6060, Nokia6061, Nokia6070, Nokia6080, Nokia6085, Nokia6086, Nokia6100, Nokia6101, Nokia6102, Nokia6103, Nokia6108, Nokia6111, Nokia6125, Nokia6136, Nokia6151, Nokia6152, Nokia6155, Nokia6155i, Nokia6165, Nokia6170, Nokia6220, Nokia6225, Nokia6230, Nokia6235, Nokia6235I, Nokia6255, Nokia6260, Nokia6560, Nokia6585, Nokia6600, Nokia6610, Nokia6610I, Nokia6630, Nokia6651, Nokia6670, Nokia6680, Nokia6681, Nokia6682, Nokia6800, Nokia6810, Nokia6820, Nokia6822, Nokia7070, Nokia7200, Nokia7210, Nokia7250, Nokia7250I, Nokia7260, Nokia7270, Nokia7360, Nokia7600, Nokia7610, Nokia7650, NokiaN-Gage, NokiaN-GageQD, NokiaN70, NokiaN72, NokiaN91, SamsungA840, SamsungC100, SamsungC108, SamsungC110, SamsungC130, SamsungC200, SamsungC207, SamsungC230, SamsungC520, SamsungD100, SamsungD108, SamsungD357, SamsungE100, SamsungE105, SamsungE108, SamsungE210, SamsungE230, SamsungE250, SamsungE300, SamsungE310, SamsungE316, SamsungE317, SamsungE330, SamsungE350, SamsungE358, SamsungE360, SamsungE370, SamsungE418, SamsungE600, SamsungE608, SamsungE630, SamsungE690, SamsungE700, SamsungE708, SamsungE710, SamsungE715, SamsungE800, SamsungE808, SamsungE810, SamsungE820, SamsungM600, SamsungP400, SamsungP510, SamsungS100, SamsungS105, SamsungS200, SamsungS300, SamsungS307, SamsungS308, SamsungT100, SamsungT200, SamsungT400, SamsungT500, SamsungX100, SamsungX105, SamsungX108, SamsungX130, SamsungX160, SamsungX210, SamsungX230, SamsungX250, SamsungX350, SamsungX400, SamsungX4029, SamsungX426, SamsungX427, SamsungX430, SamsungX450, SamsungX460, SamsungX468, SamsungX480, SamsungX495, SamsungX497, SamsungX520, SamsungX530, SamsungX540, SamsungX600, SamsungX608, SamsungX630, SamsungX640, SamsungX650, SamsungX660, SamsungX668, SamsungX670, SonyEricssonD750, SonyEricssonF500, SonyEricssonK310, SonyEricssonK320, SonyEricssonK500, SonyEricssonK506, SonyEricssonK508, SonyEricssonK510, SonyEricssonK530, SonyEricssonK550, SonyEricssonK600, SonyEricssonK608, SonyEricssonK610, SonyEricssonK618, SonyEricssonK700, SonyEricssonK750, SonyEricssonK758, SonyEricssonS600, SonyEricssonT610, SonyEricssonT616, SonyEricssonT618, SonyEricssonT628, SonyEricssonT630, SonyEricssonT637, SonyEricssonV600, SonyEricssonV800, SonyEricssonV802, SonyEricssonW200, SonyEricssonW300, SonyEricssonW550, SonyEricssonW600, SonyEricssonW610, SonyEricssonW660, SonyEricssonW700, SonyEricssonW710, SonyEricssonW800, SonyEricssonW810, SonyEricssonZ1010, SonyEricssonZ250, SonyEricssonZ310, SonyEricssonZ320, SonyEricssonZ500, SonyEricssonZ520, SonyEricssonZ530, SonyEricssonZ550, SonyEricssonZ558, SonyEricssonZ600, SonyEricssonZ608, SonyEricssonZ610, SonyEricssonZ710, SonyEricssonZ800

Xem thêm

1943SkyWar

Báo động khẩn cấp! Cơ quan tình báo quốc gia đã khẳng định thông tin…
SMS: TD 1082802 gửi 6794

Alien Attack

Những người ngoài hành tinh đã bao vây Trái Đất! Bạn đang nắm trong tay…
SMS: TD 1082902 gửi 6794

BATTLE OF KNIGHTS

Với thanh gươm và chiếc khiên thần, bạn hãy thể hiện tinh thần hiệp sĩ…
SMS: TD 1083102 gửi 6794

Busy Bar

Mặt trời đã lặn và quán bar lại chật kín những chàng cao bồi đang…
SMS: TD 1083302 gửi 6794