Giới thiêu

Thu Do Multimedia

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Thủ Đô!

Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Thủ Đô là công ty sản xuất kinh doanh game và ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng (VAS) trên mạng điện thoại di động hàng đầu Việt Nam, là công ty sở hữu đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm phát triển application trên các nền tảng iOS, Android, Symbian, Java.

Các sản phẩm của Công ty Thủ Đô như iBet, iOnline đều được cộng đồng đón nhận với số lượng người chơi lớn.

Trong thời gian tới công ty tiếp tục sản xuất thêm các game mới trên nhiều nền tảng khác nhau và nâng cấp hệ thống game hiện có, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người chơi!