Game Tru Thần - Hân hoan chào đón năm mới 2014

09:36, ngày 03/01/2014

Thời gian: Từ 3:00 ngày 01/01 đến 9:00 ngày 03/01/2014. Điều kiện: Người chơi từ cấp 20 đến 90

Sự kiện: Chúc mừng năm mới

 

Nhiệm vụ 1: Cả nước chào mừng

 

Giới hạn: Nhiệm vụ hàng ngày

NPC: Sứ giả hoạt động

Mục tiêu: Nhận nhiệm vụ tại Sứ giả hoạt động, sau đó đối thoại với Khương Văn Hoán (Đông) Hoàng thành Đông hải, Ngạc Thuận (Nam) Hoàng thành Ngạc thành, Sùng Hắc Hổ (Bắc) Hoàng thành Sùng thành, thăm dò tin tức đặc biệt.

Phần thưởng: Kinh nghiệm, Công trạng

Cấp độ

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

Phần thưởng

8000 Kinh nghiệm

10000 Kinh nghiệm

80 Công trạng

100 Công trạng

120 Công trạng

150 Công trạng

175 Công trạng

200 Công trạng

Lễ bao năm mới*1

90

Phù đục lỗx1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ 2: Chuẩn bị tế Thiên

Giới hạn: Nhiệm vụ hàng ngày

NPC: Khương Văn Hoán (Đông) Hoàng thành Đông hải, Ngạc Thuận (Nam) Hoàng thành Ngạc thành, Sùng Hắc Hổ (Bắc) Hoàng thành Sùng thành

Phần thưởng: Kinh nghiệm, Công trạng

 

Cấp độ

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

Phần thưởng

8000 Kinh nghiệm

10000 Kinh nghiệm

80 Công trạng

100 Công trạng

120 Công trạng

150 Công trạng

175 Công trạng

200 Công trạng

Lễ bao năm mới*1

90

Phù đục lỗx1

 

 

 

Nhiệm vụ 3: Thỉnh cầu tế phẩm

Giới hạn: Nhiệm vụ hàng ngày

NPC: Bao Quốc (Đông) ngoại thành Đông hải, Vi Quốc (Nam) ngoại thành Ngạc thành, Hồ Quốc (Bắc) ngoại thành Sùng thành

Phần thưởng: Kinh nghiệm, Công trạng

 

Cấp độ

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

Phần thưởng

8000 Kinh nghiệm

10000 Kinh nghiệm

80 Công trạng

100 Công trạng

120 Công trạng

150 Công trạng

175 Công trạng

200 Công trạng

Lễ bao năm mới*1

90

Phù đục lỗx1

 

 

 

Sự kiện: Lễ bái đầu năm

Giới hạn: Nhiệm vụ hàng ngày

NPC: Vi Hộ (Đông) Bắc hải thành, Vi Hộ (Bắc) Tào châu thành, Vi Hộ (Nam) Việt sơn thành

Phần thưởng: Kinh nghiệm, Công trạng

 

Cấp độ

Đông Bá Hầu

Nam Bá Hầu

Bắc Bá Hầu

Quái vật

Rơi

Phần thưởng

20-24

Danh tướng chủng (Phổ thông)

Phòng phong chủng (Phổ thông)

Tướng quân chủng (Phổ thông)

Quỷ nhãn tướng quân

100%

12000 Kinh nghiệm

Lễ bao năm mới*1

25-29

14000 Kinh nghiệm

30-39

150 Công trạng

40-49

U hồn động tầng 2 (Phổ thông)

Lãnh nguyệt động tầng 2 (Phổ thông)

U minh động tầng 2 (Phổ thông)

U hồn lão yêu (Đông)

165 Công trạng

Lãnh nguyệt giáo chủ (Nam)

50-59

U minh yêu vương (Bắc)

180 Công trạng

60-69

Quả tín sơn (Phổ thông)

Đồng cổ phong (Phổ thông)

Tiểu ngũ đài (Phổ thông)

Đới lễ

195 Công trạng

70-79

210 Công trạng

80-89

Viên hồng

230 Công trạng

90

Thủ bảo linh phù x1

 

 

 

Sự kiện: Sôi động ngày Tết

Giới hạn: Nhiệm vụ hàng ngày

NPC: Khương Văn Hoán (Đông) Hoàng thành Đông hải, Ngạc Thuận (Nam) Hoàng thành Ngạc thành, Sùng Hắc Hổ (Bắc) Hoàng thành Sùng thành

Phần thưởng: Kinh nghiệm, Công trạng

 

Cấp độ

Quốc gia

Quái vật

Số lượng

Phần thưởng

Đông Bá Hầu

Nam Bá Hầu

Bắc Bá Hầu

20-24

Hà sa cốc

Lâm giang địa

Hà gian địa

Đồng bì cơ quan nhân

X20

18000 Kinh nghiệm

Lễ bao năm mới*1

25-29

Hà sa cốc

Lâm giang địa

Hà gian địa

Nữ sơn tặc

x20

20000 Kinh nghiệm

30-39

Khô lâu sơn

Giang thủy bắc ngạn

Quỷ thần sầu

Thụ tinh ngàn năm

x25

185 Công trạng

40-49

Giang thủy bắc ngạn (Nam)

Quỷ thần sầu (Bắc)

Khô lâu sơn (Đông)

Lão thụ yêu

x30

200 Công trạng

50-59

Phá sơn quan

Niệm sùng quan

Lang da quan

Hoang dã thổ phỉ

x35

215 Công trạng

60-69

Nam man từ

Tổ châu từ

Đại tông từ

Tất hắc khô lâu

x40

230 Công trạng

70-79

Kỳ bàn sơn 4

Yêu binh hoán lôi

x45

245 Công trạng

80-89

Vân mộng sơn 2

Nham thạch khôi lỗi

x45

260 Công trạng

90

Ngưng luyện thạchx1

 

 

 

Sự kiện: Nhiệm vụ quy đổi

Nhiệm vụ 1: Quy đổi quà tặng năm mới

Giới hạn: Nhiệm vụ hàng ngày

NPC: Sứ giả hoạt động

Đại lễ bao kinh hỷ

Xác suất

Vật phẩm quy đổi

20%

Thú cưỡi thời hạn Độc giác thú

25%

Tụ hồn đanX2

10%

Sứ giả năm mới hoan lạc

5%

5 kim lương

3%

10 kim lương

6%

Linh miêu nội đan

6%

Miên xà linh dịch

25%

Ngũ hành thạchX2

 

 

Trân trọng,

 

Gviet.vn

Tags: http://gviet.vn/web/tags/
Nguồn: Gviet.vn
Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn lại bài viết này!